Sürüngenler-Reptilia

Yılan

Evrim
Yılanların fosil kayıtları göreli olarak zayıftır, çünkü yılan iskeletleri genellikle küçük ve kırılgan olduğundan fosilleşme...

İnsan Düşünen Bir Hayvandır!