Eklem Bacaklılar

Adımlayıcı Yarım Kanatlılar

Adımlayıcı Yarım Kanatlılar

Adımlayıcı yarım kanatlılar (Reduviidae), yarım kanatlılar takımından bir böcek familyası.

Hepsi karada yaşayan adımlayıcı yarım kanatlıların familyası üyeleri, öbür böceklerin kanlarını emerek beslenen, iyi uçucu ve koşucu böceklerdir. Bazı türleri, daha büyük böceklerden ve insanlardan beslenir, ısırırken acı verirler. Bazıları belirli eklembacaklılar için özelleşmişlerdir. Holoptilinae türleri karıncalarla, Ectrichodiinae türleri ise çıyan ve kırkayak gibi çok bacaklılara saldırırlar. Evlerdeki hamam böceği ile tahtakurusuna da saldıran türleri bulunur.

Erişkinlerin boyları 1,3-3,8 cm, bedenleri yassı ve yumurta biçiminde, duyargaları uzundur. Küçük ve uzun baş, çıkıntı yapan gözlerin arkasında genellikle dardır.

Adımlayıcıyarımkanatlıgiller türlerine dünyanın her yanında rastlanır; Güney Amerika’da yaşayan bazı türleri Chagas hastalığı da denen Tripanosoma hastalığına, Eski Dünya’daki bazı türleri de Kalaazar hastalığına yol açar.