Kordalılar Kuşlar-Aves

Alaca Balıkçıl Kuşu

Alaca Balıkçıl Kuşu

Alaca Balıkçıl Kuşu ; Balıkçıgillerden uzun bacaklı ve uzun boyunlu birçok su kuşunun ortak adıdır. Gagası, suda yaşayan hayvanları yakalamaya uygun bir biçimde, uzun ve sivridir. Parmaklarının arasında perde yoktur; ancak birbirlerinden ayrık duran bu uzun parmakların yardımıyla bataklık yüzeylerde çamura batmadan kolayca yürüyebilir. Dünyanın pek çok yerinde yaşar. Ağaçlık ya da sazlık, bataklık ve göllerin yakınında bulunur. Balık ve kurbağa gibi su hayvanlan ve küçük kemirgenlerle beslenir. Bazı balıkçıllar göçücüdür.

 

Balıkçılgiller, (Lat. Ardeidae) Leyleksiler takımının, Balıkçıllar alt takımından familyasıdır. Çok sayıda cins ve türleriyle tüm dünyaya yayılmışlardır. İnce vücutları, uzun bacakları, boyunları ve uzun kanatları belirgin özellikleridir. Bazı türlerinde gaga altlan tüysüzdür.

Sazlık ve bataklık sularda yaşarlar. Yana döndürmekte güçlük çektikleri baş ve boyunları, omuzlar arasında saklı durur. Uzun ve güçlü parmakları iyi kavrayıcıdır. Birçok türü büyük sürüler halinde ağaç tepelerine dizilirler. Külrengi balıkçıl, erguvani balıkçıl, alaca balıkçıl, gece balıkçılı, akbalıkçıl, cüce balaban, papaç gagalı iyi bilinen türleridir.

 

En son…

Merhaba !

Buralardayız !