Kordalılar Kuşlar-Aves

Arı Kuşu

Arı Kuşu

Arı Kuşu ; Arıkuşugiller familyasından kuş türü.Kuzeybatı Afrika, Akdeniz Adaları,Güney Avrupa ve Batı Asya’da yaşar.Uzunluğu 28 cm’dir.Tüyleri sırtta sarı, karın bölgesinde mavi-yeşil, kuyrukta yeşildir.Kuyruğun ortasında sivri ve siyah tüyler vardır.Açıklık ve çalılık bölgelerde bulunur. Mayıs ayında kendi kazdığı çukurda 5-8 yumurtası üzerinde kuluçkaya yatar. Arıkuşugiller, (LatMeropidae).Gökkuzgunumsular alt takımından bir familya.

Tropik Afrika, Güney Asya ve Akdeniz ülkelerinde yaşarlar.Güzel ve karışık renkli tüyleri; uzun gövdeleri, başlarından uzun, kıvrık, sivri, keskin gagalan; uzun, dar kanatları;küçük kısa ayakları;geniş,etli tabanları,keskin, kıvnk,uzun tırnakları ve yuvarlak kuyrukları belirgin ortak özellikleridir.Uçarken avlanır,yuvalarını topluca yaparlar.Irmak kıyılarına,kumlara ve topraklara 2 m derinliğinde çukurlar kazarak,içine 6 yumurta bırakırlar.Sinek ve böcekle beslenirler.Kuluçka döneminden sonra büyük sürüler halinde bir araya toplanırlar.Arıkuşu, yeşil arıkuşu en çok bilinen türleridir