Acaip Hayvanlar Blog Sürüngenler-Reptilia

Boa Yılanı

Boa Yılanı

Bilim tarihinde ender görülecek bir olayda dişi bir boa yılanı hiçbir erkeğin DNA zincirini içermeyen iki yavru yılan doğurdu. Daha da inanılmaz şekilde her iki yavru (toplamda 22 yılan)’da annede olan ender renk mutasyonuna sahipti.

Gençler partenogenesis ile üretildiği sürece tüm yavrular dişi olmaktadır. Normalde dişi yılanlar ZW, erkek yılanlar ZZ kromozomlarına sahiptirler. Ancak bu örnekte bir şekilde tüm yavru yılanların daha önce görülmemiş şekilde WW kromozomlu olduğu görülmüştür. Yavru yılanlar WW kromozomu taşıdıkları için yarı-klon olarak kabul edilmiştir.

Keşfi yapan araştırıcı, bu yeni buluş ile bilim insanlarının sürüngenlerde ve özellikle yılanlarda üremeye bakış açılarının değişebileceği yorumunu yapmıştır.

Yorum Ekle !

Yorum Ekle !

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En son…

Merhaba !

Buralardayız !