Balıklar

Deniz Alabalığı

Deniz alabalığı ya da Deniz alası familyasından olup alabalıkların atası olarak görülür. Çoğu diğer alabalıklar gibi tatlısuda değil tuzlu suda yaşar.

Ortalama 60 cm, ama iyi şartlar altında 130 cm ve 20 kilodan fazlasına kadar varabilirler.
Mekik şeklinde olan vücutlarının yanları gümüşümsü gri, sırtları gri-yeşil ve karın kısımları beyazdır.
Küçük balıklardan ve karideslerle beslenirler.
Avrupa`nın denizlerinden kuzey denizine ve Biskaya`ya kadar yayılmışlardır. Deniz alabalığı aynı somon balığı gibi göçebe bir balıktır, ve bu balık ile birçok diğer özellikleri de ortaktır.
Denizlerde büyük mesafeler kat eder ve yumurtlamak için küçük ırmakların bile dar üst kesimlerine kadar çıkar.
Üreme zamanları kışın gerçekleşir. Akansuların çakıllı kısımlarında kazdıkları kuyucuklara yumurtlarlar.

Sonra bu yumurtalardan çıkan yavrular 1 ila 5 yıl bu tatlısuda yaşarlar ve sonra denize göç ederler. Göç ederken bir günde 40 kilometreye kadar geride bırakabilirler.