Balıklar

Dikenli Kırlangıç Balığı

Dikenli Kırlangıç Balığı Atlantik okyanusu ve denizlerimizin derinliklerinde yaşarlar. Şu şekil özellikleri vardır; Dibi çamurlu sularda yaşar, rengi kırmızıdır. Göğüs yüzgeçleri büyüktür. Uçar gibi yüzerler, eti makbuldür. Çeşitleri ise, Benekli, öksüz, dikenli öksüz, mazak kırlangıç balığı meşhurdur.

Denizlerin çamurlu yaşayan kırmızı renkli bir balıktır. Kemikli balıklar takımındandır. Vücutları çok pulludur. Sırt yüzgeçleri iki adettir.  Göğüs yüzgeçleri gelişmiştir. Başı büyük ve öne çıkıktır. Baş ve yanaklarında kemiksi plakalar bulunur. Göğüs yüzgeçlerinin ilk üç dikeni serbesttir. Bunların sayesinde diplerde yürür ve duyarga gibi kullanır.
Boyları 40-75 cm arasında değişir. Yurdumuzda Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmarada yaşarlar. Diplerde çiftler halinde gezerler. Yaz aylarında diplere yumurta bırakırlar.

Yakalanan kırlangıçlar yüzme keselerini sıkıştırarak ağlar gibi sesler çıkarırlar. Balıkçılar bu inintilere dayanamadığından avlanmaktan çekinirler. Kurtçuk, karidez, küçük ıstagoz ve yumuşakçalarla beslenirler. Küçük çocuklara rahatça verebilecek lezzetli beyaz etleri vardır.