Hayvanlar Alemi Kordalılar Memeliler-Mammalia

Kunduz

Kunduz

Kunduz ; Kemiriciler takımının Kunduzgiller familyasından kemirgen, memeli hayvandır. Kuzey Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşar. Kürkü değerli olduğundan avlanır, bu nedenle soy tükenmek üzeredir. Ömrü 15 yıl kadardır. Arka ayakları beş parmaklı ve perdelidir. Kuyruğu yukarıdan aşağıya doğru yassı ve pulludur. Postu kızılımsı esmer renklidir. Tüyleri ince ve çok sıktır.

Uzunluğu 100 cm, ağırlığı 30 kg civarındadır: Gözleri ve kulakları çok küçüktür. Perdeli olan ayaklarını kullanarak çok iyi yüzer. Yaşamının büyük çoğunluğu suda geçer. Otobur bir hayvandır. Güçlü çenesiyle ağaçların gövde ve kabuklarını kemirir. Bu nedenle ağaçlar için zararlıdır. Yuvasını akarsulara yığdığı çamur setlerinin üstünde yapar. Bu özelliği nedeniyle kunduzlar iyi bir su mühendisidirler. Gebeliği 105-107 gün sürer. İyi bilinen iki türü vardır: Avrupa kunduzu, Kanada kunduzu.


Kunduzgiller, (Lat. Castoridae):
Omurgalı havyanlardan Memeliler sınıfının Kemiriciler takımının Yalındişliler alt takımının Sincabımsılar bölümüne giren bir familyadır. Su kenarlarında toplu olarak yaşarlar. Ağaç kütüklerini kemirerek devirirler ve akarsularda yuvalarını yaparlar. Tümü iyi yüzücüdür. Kastor adı verilen postları için avlanırlar. Bu nedenle soyları tükenmek üzeredir, tıknaz ve toplu hayvanlardır. Perdeli olan arka ayakları sayesinde iyi yüzerler. Pullu olan kuyrukları yassı ve geniştir. İyi bilinen türleri: Avrupa kunduzu, Kanada kunduzu, kunduz.

En son…

Merhaba !

Buralardayız !