Kuşlar-Aves

Papağan

Papağan

Papağan, kıvrık gagalı parlak tüylü ve sıcak yerlerde yaşayan kuş türlerindendir.Papağan iyi bir tırmanıcı kuş türüdür. Papağanların günümüzde bilinen şekilleri, konuşan türleridir. Papağanlar taklit yoluyla konuşabilen canlılar olduklarından, bu özellikleri nedeniyle de tüm dünyada büyük ilgi gören ve evcil olarak beslenen kuşlardır.

Papağanların Yaşamları
Papağan hem beslenirken hem de dinlenirken çok sakin davranmaktadırlar. Papağanların genel yaşam alanları ağaçlardır. İnsan seslerini ve birtakım melodileri ezberleyip tekrar etme yeteneği olan papağanlar, evlerde kafesler içerisinde beslenebilmektedirler. Kafes içerisinde beslenen papağanların kafeslerine kemirebilmeleri için ağç kabuğu veya benzeri şeyler konulması gerekmektedir. Papağanlar doğal yaşamda yuvalarını ağaç kovuklarına yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra kaya yarıklarında da yaşamaktadırlar. Papağanlar yemek olarak çiçek tomurcuk ve meyve tohumları ile beslenmektedirler.
Papağanlar kuvvetli bir hafızaya sahip olduklarından duydukları sözcükleri kolayca ezberleyip tekrar edebilmektedirler. Ancak bunu doğada bulunan türler gerçekleştirememektedir. Sadece evcil olarak yaşayan papağanlarda bu görülebilmektedir. Papağanlar içerisinde en bilinen konuşan tür Jako türüdür. Erkek papağanlar dişilere oranla daha iyi konuşabilmektedir. Eğitimleri için ceza veya ödül gerekmemektedir. Papağanlara konuşma öğretmek sabır işidir.
Papağanların Diğer Özellikleri
Papağanların 315’ten fazla çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlere ve türlere göre en uzun yaşayanı 70 yıl kadar yaşayabilmektedir. Ancak evcil olarak beslenen papağanların ömrü yarı yarıyadır. Papağanlar yumurta ile çoğalmaktadırlar.
Papağanların Yaşam Alanları
Papağanlar genellikle tropik türde kuşlar olduklarından, Afrika, Amerika, Asya ve Okyanusya kıtalarında bulunmaktadırlar. Türkiye’de de iki tür papağan bulunmaktadır. Bunlar yeşil papağan ve iskender papağandır.
Papağanların Sınıflandırılması
Papağanlar öncelikle dil yapılarına göre gruplandırılırlar. Birinci dil yapısı düz ve kaygan dillerdir. Bu sınıftan olanlar ceviz ve meyveyle beslenmektedirler. İkinci dil yapısı ise fırça dildir. Bu dil yapısına sahip olan sınıftakiler bitki özüyle beslenmektedirler.
Papağanlar familya olarak 332 türden oluşmaktadırlar. Alt familyalarında Loriinae 12 cins 53 türden oluşmaktadır. Yine alt familyalarında Psittacinae 9 oymaktır. Bu oymaklar içerisinde Nestorini 1 cins 3 tür, Micropsittini 6 tür, İncir papağanları 3 cins 6 tür, Platycercini 4 cins 37 tür, Psittaculini 12 cins 66 tür ve Arini 30 cins 148 tür bulunmaktadır