Sürüngenler-Reptilia

Şahin Gagalı Kaplumbağa

Şahin Gagalı Kaplumbağa

Şahin Gagalı Kaplumbağa (Eretmochelys imbricata), Chelonioidea (deniz kaplumbağaları) üst familyasının en çok sayıda türünü barındıran Cheloniidae familyasındaki Eretmochelys cinsini tek başına oluşturan bir kaplumbağa türüdür. bu kaplumbağanın iki alt türü bulunur:

Eretmochelys imbricata bissa
Eretmochelys imbricata imbricata

Fiziksel özellikler

Şahin gagalı kaplumbağayı şu genel fiziksel özellikleri ile ayırmak mümkündür:

uzun ve bir noktaya doğru incelen kafa
gaga benzeri ağız ve V şekilli alt çene
kuş benzeri bir görünüm
yeşil kaplumbağa ya da deri sırtlı deniz kaplumbağası ile karşılaştırıldığında, karada almaşık yürüyüş

En son…

Merhaba !

Buralardayız !